Prezentácie z Jesennej konferencie SPX 2023

  1. Vývoj obchodovania zemného plynu na EEX atď. – CEGH
  2. SSD
  3. Zákaznícke služby distribútora, Podpora rozvoja OZE – VSD 
  4. Trendy na trhu s elektrinou a plynom – JPX
  5. Vyhodnotenie ročného výberového konania PpS za rok 2024 – SEPS
  6. Reforma trhu s elektrinou – revolúcia či evolúcia – SEPS
  7. Nová obchodná platforma – vnútrodenné aukcie – OKTE
  8. Zmeny a rozvoj evidencie Záruk pôvodu – OKTE
  9. Zmena bilančnej skupiny, zmeny v TPS a TSS – OKTE
  10. EDC – OKTE