Ponúkané služby

SPX ponúka svojim zákazníkom možnosť obchodovať komodity elektrina a plyn s dodávkou SEPS, ČEPS, resp. SK-VTP/DP, CZ VTP. Zmluvne je možné nastaviť prístup na portál s plnou funkcionalitou služieb, alebo na „OTC“ portál určený iba pre registráciu bilaterálne uzatvoreného obchodu na konkrétnu protistranu a zabezpečenie reportingu REMIT.

SPX pripravuje rozšírenie funkcionality obchodného portálu pre automatické prijímanie a následné odosielanie súborov a dát potrebných pre REMIT reporting vygenerovaných u užívateľov. Užívateľ bude mať možnosť si v akomkoľvek čase skontrolovať stav odoslaných dát a súborov pre REMIT a ich akceptáciu zo strany ACER.

SPX pripravuje zavedenie obchodného screenu pre obchodovanie Záruk pôvodu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov.