Záruky pôvodu

SPX pripravuje zavedenie obchodného screenu pre obchodovanie Záruk pôvodu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. K dispozícii už čoskoro!