REMIT - Dokumenty a legislatíva

Nariadenie REMIT ukladá účastníkom veľkoobchodného trhu s energiami oznamovať údaje o obchodných transakciách podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou. 

Nariadenie REMIT zavádza nové povinnosti pre účastníkov veľkoobchodného trhu s energiami, medzi ktoré patrí oznamovanie obchodných dát do európskej databázy spravovanej Agentúrou pre spoluprácu energetických regulačných orgánov (Agentúra ACER). Od 7. októbra 2015 platí povinnosť oznamovať obchodné dáta z organizovaných trhových miest, od 7. apríla 2016 platí povinnosť oznamovať bilaterálne zmluvy uzavreté mimo trhových miest.