Prezentácie z Jarnej konferencie SPX 2024

 1. Ako (pravdepodobne) zmení AI európsku energetiku – Martin Sliva
 2. Legislatívny blok SPX Jar 2024 – TAURES
 3. Skupina ZSE – batérie a agregácia flexibility – ZSE
 4. Agregovaná flexibilita spotreby – SE
 5. Batériové systémy – IPESOFT
 6. Modulárne a škálovateľné energetické úložisko – MTS
 7. Porovnanie inštalácií BESS v Európe a na Slovensku – GreenBat
 8. Současné trendy na trhu s elektřinou – EY
 9. Trendy v energetike – čo vydrží a čo vyprchá – EY
 10. Transformace energetiky – výzvy, otázky a rizika (nejen) pro ČR – ERÚ
 11. Trendy na trhu s elektrinou a plynom – JPX
 12. Rollout platforiem aFRR a mFR – SEPS
 13. Analýza dopadov pripojenia k platformám aFRR a mFRR – SEPS
 14. 15’, 24 a 96 – zmeny s ktorými sa musí vysporiadať PPS – SEPS
 15. 15. 15‘, 24 a 96 – OKTE
 16. Systém podpory výroby elektriny z OZE a VÚKVET v roku 2023 a 2024 – OKTE
 17. Činnosti OZE a ZPE – OKTE
 18. Funkcionality EDC – OKTE