Článok – záruky pôvodu

Obchodný portál rozširujeme o obchodovanie so Zárukami pôvodu elektriny z OZE

Od 1. 4. 2023 prináša SPX na svojom Portáli možnosť obchodovať Záruky pôvodu z elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Záruky pôvodu sú obchodovateľným elektronickým certifikátom, ktorý je vydaný na objem výroby z obnoviteľného zdroja definovaný slovenskou a európskou legislatívou. Jeho následné uplatnenie na miesta koncovej spotreby dokazuje, že podiel spotrebovanej energie bol vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie. Obchodovanie so zárukami je odpojené od fyzických produktov elektriny a umožňuje vlastníkovi obnoviteľného zdroja a jeho vlastníkovi možnosť obchodovať mimo predaja vyrobenej energie a na spotrebu sa uplatňuje retrospektívne. Dopyt po zárukách vytvárajú spoločnosti, ktoré majú záujem o transformáciu svojej spotreby v súlade s ekologickou udržateľnosťou a zároveň podporujú výrobu a impulzy pre ďalšiu integráciu obnoviteľných zdrojov.

Služba je dostupná všetkým registrovaným účastníkom pod existujúcou Zmluvou (v prípade záujmu o uzatvorenie Zmluvy nás prosím kontaktujte). V rámci nej je možné obchodovať záruky v rámci krajín systému AIB v rámci výberu konkrétnych časových periód výroby a výrobných technológií a následným bilaterálnym vysporiadaním a prevodom záruk prostredníctvom účtov protistrán na OKTE. Rozšírenie Portálu o možnosť obchodovať záruky pôvodu prispeje k ďalšiemu rozvoju likvidného a transparentného trhu a poskytovaniu vhodných cenových signálov v rámci slovenského aj zahraničného trhu.

Viac info tu