O spoločnosti

Spoločnosť SPX, s.r.o. pôsobí na energetickom od roku 2004. Postupná liberalizácia trhu s elektrinou podmienila vznik platformy pre výmenu údajov a tok informácií, ktoré boli nevyhnutným príspevkom pre vytvorenie transparentného a nediskriminačného trhového prostredia. V roku 2005 bola uvedená do prevádzky aplikácia „El-Info“ pre nezáväzné zadávanie ponúk na nákup a predaj elektriny, ktorá bola neskôr nahradená verziou platformy s prehľadnejšou obrazovkou v členení na diagramy, krátkodobé a dlhodobé obchody, pribudla funkcionalita pre priamo obchodovateľné ponuky. V roku 2008 bolo na platforme SPX implementované prihlasovanie s elektronickými certifikátmi, čím sa podstatne zvýšilo zabezpečenie dát účastníkov portálu a na SPX boli zobchodované aj prvé dlhodobé kontrakty. Od roku 2009 majú užívatelia portálu možnosť nastavenia kreditných limitov s protistranami a taktiež možnosť obchodovať ponuky v profiloch ČEPS a MAVIR. Od roku 2010 je implementovaná nová verzia platformy SPX, ktorej súčasťou je parametrizovateľná obrazovka s produktami, komunikácia SPX so systémom ISZO pri nominovaní vnútrodenných diagramov a tiež vylepšenie systému riadenia kreditných limitov. SPX súčasne pôsobí ako platforma pre zabezpečenie nahlasovania údajov súvisiacich s nariadením EÚ o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (REMIT).